สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) pelirojo 2) frío 3) organizado 4) sueño 5) ocupado 6) trabajador 7) triste 8) deprimido 9) suerte 10) enojado 11) alto 12) razón 13) hambre 14) joven 15) sed

Ser vs. Estar vs. Tener

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ