สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) ¿Dónde hay un objeto? a) b) c) 2) ¿Dónde hay tres? a) b) c) 3) ¿Dónde hay dos? a) b) c) 4) ¿Dónde hay cinco? a) b) c) 5) ¿Dónde hay cuatro? a) b) c) 6) ¿Donde hay seis? a) b) c)

Juego "Asociar cantidad a numeral"

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ