สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
exotermica - libera calor, endotermica - absorve calor, corrosion - el aire, acido y agua, reversible - cambio fisico, irreversible - cambio quimico, oxidacion - oxigeno actua sobre la materia, combustion - genera calor y luz,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ