สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) While my mother is eating rice, I am drinking tea with milk. 2) She does not listen very attentively. 3) Is my father working now? 4) My younger brother is not wasting money in the shopping mall now. 5) They want some coffee.  6) Are my parents earning money now? 7) We are filling our trolley with bread at this moment. 8) My father in not asking the shop assistant about the price now.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ