สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
film making, crew members, skyscraper, slogan, endorsement, genre, dramatic, skyline, portray, viewpoint,

FILM & MEDIA - VOCABULARY PRACTICE

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ