สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
True: perfileman, ibu bapa, Keprihatinan ibu bapa amat diperlukan untuk mengawal anak-anak agar tidak dipengaruhi watak wira dan wira wati dalam filem., wirawati, Dalam hal ini, mereka perlu memastikan anak-anak tidak terbawa-bawa dengan watak tersebut dalam kehidupan sehingga menjejaskan prestasi akademik., akademik, False: pefileman, ibubapa, Keprihatinan ibu bapa amat diperlukan untuk mengawal anak-anak agar tidak mempengaruhi watak wira dan wira wati dalam filem., wira wati, Dalam hal ini, mereka perlu memastikan anak-anak tidak dibawa-bawa dengan watak tersebut dalam kehidupan sehingga menjejaskan prestasi akademik., akedemik,

BM SPM 2011: SOALAN SPM 3c: KESAN KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ