สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Dr Al-Qasimi will talk about a) his job b) grade 6 students c) the uae 2) Archaeology is about studying a) the present b) the past c) the future 3) Dr Al-Qasimi found a) houses b) cooking pots c) mummies

what does an archaeologist do ?

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ