สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
daughter, далёкий, childhood, желать, хотеть, hard to please, жизнь, get merried, приходить, приезжать, to get tired.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ