สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
If I met a good-looking man/woman this evening, ..., If I lived in a bigger hovuse, ..., If I had more time, ..., If I had to get a new jo b ,..., If I was a famous film star, ....

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ