สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
A long train. , A big ball. , An ugly monster. , A new go-kart. , A small ball. , A short skipping rope. , A big teddy bear. , A new doll. , A short train. , A long kite. ,

YEAR 1- UNIT 2:LET'S PLAY (ADJECTIVES)

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ