สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Say 3 things you've gone today, Name 4 irregular verbs starting with "s", Name 5 regular verbs starting with "l", Name 4 irregular verbs starting with "h", Name 10 colours, Say 5 things you haven't done today, Say 5 things you did yesterday, Say 5 things you will do tomorrow, Name 7 sports, Name 7 professions, Name 10 wild animals, Name 10 hobbies.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ