สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
PLANCHAR, Inflar mejillas, COLGAR UNA PRENDA Y DECIR CUAL ES, Lengua hacia arriba, PONER ROPA A LAVAR, Lengua a los costados (derecha e izquierda?, Vibrar los labios, DOBLAR LA ROPA, Tirar un besito, Mantener el lápiz con el labio de arriba, IMITAR LAVARSE EL PELO, PONERSE LA REMERA, PEINARSE, PONERSE LAS MEDIAS, PONERSE LAS ZAPAS, SACARSE LA REMERA, SOPLAR UNA VELA, ¿CUANTOS HAY? CONTAR 2, ¿CUANTOS HAY?CONTAR 1 , ¿CUANTOS HAY?CONTAR 3 .

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ