สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) 1+1= 2) 5+0= 3) 6+2= 4) 4+4= 5) 5+4= 6) 3+3= 7) 2+1= 8) 9+1= 9) 0+8= 10) 5+2= 11) 4+2= 12) 1+6=

CAIXA MÁGICA DAS ADIÇÕES

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ