สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Wie heißt du?, Wie alt bist du?, Wo wohnst du?, Woher kommst du?, Wie heißt deine Mutter?, Wie heißt dein Vater?, Was spielst du gern?, Was isst du gern?, Wer ist dein Sportlehrer?, Wer ist dein Musiklehrer?, Welche ist deine Lieblingsfarbe?, Welche ist deine Lieblingsband?, Womit schreibst du?, Womit schneidest du?, Wann hast du Geburtstag?, Wann ist Karneval?, Wann hast du Ferien?, Wohin fährst du gern?, Wohin reist du gern?, Womit spielst du gern?, Womit malst du gern?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ