สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
What is the weather like?, Why are all the pirates scared?, Is Tom an old pirate?, Who is Coco?, What is Coco?, Where is Tom hiding?, Who is up on a post?, Why does Tom jump into the sea?, How do Tom and Coco get to the island?, What is there in the bottle?, What do they find?, Is the treasure chest empty? , Why are they happy in the end of the story?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ