สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
I love.........................., I´m good at......................, I´m brilliant at......................., I´m not good at......................, I hate..................................., ............................is amazing., ...............................is cool, I don´t like............................., I enjoy......................................., I´m OK at......................................, I spend Saturday mornings........................, I love................................on Sundays., I usually go to bed at..............................................., When lockdown finishes I´d like to................................., I´m tired of..............................................., ................................is so boring!, Something we do together for fun at home is.................................., When we celebrate virtual birthdays we......................................, The best YouTube video I saw last week was......................................, I can play.....................................very well..

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Silvinacormick Auri

อาร์เจนติน่า

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ