สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
NOMBRE COMPLETO., ¿DÓNDE NACIÓ?, ¿CUÁNDO NACIÓ?, ¿QUIÉNES FUERON SUS PADRES?, ¿CUÁNTOS HERMANOS TUVO?, ¿EN QUÉ SE DESTACÓ EL CREADOR DE NUESTRA BANDERA?, ¿EN QUÉ AÑO COMENZÓ SUS ESTUDIOS?, ¿POR QUÉ DESEABA HACER UNA BANDERA?, ¿CUÁNDO IZÓ POR PRIMERA VEZ NUESTRA BANDERA NACIONAL?, ¿A ORILLAS DE QUÉ RÍO IZÓ POR PRIMERA VEZ NUESTRA BANDERA?, ¿CUÁNDO FALLECIÓ?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ