สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Food: pizza, sandwiches, hot dogs, sushi, cheese, chicken, draniki, tacos, fish and chips, chips, water, juice, milk, bread, meat, Clothes: dress, trousers, socks, T-shirt, shorts, hat, coat, jacket, shirt, scarf, skirt,

Summer_FOOD and Clothes_SINGLE

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ