สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: bolacha, tomate, pipoca, carta, martelo, balde, bomba, cadeira, sombra, tapete, cambalhota, cabelo, escadaria, aparelho, pandeiro, madeira, lembrança, umbigo, dentista, bandeira, Incorrect: polacha, tomade, piboca, carda, mardelo, balte, bompa, cateira, sompra, tapede, campalhota, capelo, escataria, abarelho, panteiro, mateira, lemprança, umpigo, dendista, banteira,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ