สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Montag - Δευτέρα, Dienstag - Τρίτη, Mittwoch - Τετάρτη, Donnerstag - Πέμπτη, Freitag - Παρασκευή, Samstag - Σάββατο, Sonntag - Κυριακή, Wochenende - Σαββατοκύριακο,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ