สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
NOMBRE COMPLETO DE BELGRANO, FECHA DE NACIMIENTO, LUGAR DE NACIMIENTO, CANTIDAD DE HERMANOS DE BELGRANO, LUGAR A DONDE SE FUE A ESTUDIAR, CARRERA QUE ESTUDIÓ, EDAD A LA QUE SE FUE A ESTUDIAR, CARGO QUE OCUPÓ EN LOS PATRICIOS, CARGO QUE OCUPÓ EN LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO, AL MANDO DE QUÉ EJERCITO MARCHÓ HACIA EL ALTO PERÚ, QUÉ DONABA LA GENTE DE LOS DISTINTOS PUEBLOS AL EJÉRCITO DE BELGRANO, LUGAR DONDE SE IZÓ POR PRIMERA VEZ LA BANDERA, NOMBRE DE LOS BATALLONES EN ESA CIUDAD, EL ÉXODO OCURRIÓ EN UNA PROVINCIA, CUÁL ES, EN QUE DESTINÓ EL DINERO QUE GANÓ, NOMBRE DEL NUEVO JEFE DEL EJÉRCITO, A DONDE ENVIARON A BELGRANO, FECHA EN LA QUE BELGRANO MUERE.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ