สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) The death penalty should be abolished. 2) Animal testing should be banned. 3) Climate change is the greatest threat facing humanity today. 4) Sex work should be legal. 5) Homeschooling is better than traditional schooling.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ