สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correto: Vidro, Celular, Capacete , Papagaio, Janela, Incorreto: Paçarinho, Subistantivo, Bisicleta, Fachina, Caichote,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ