สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
We run fast and kick the ball in football., You don't kick de the ball in tennis., I hit the ball with the tennis racket., They run and hit the puck with the hockey stick., We hit the ball, run fast and catch the ball in baseball.,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ