สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Pilih jawapan yang betul a) b) 2) Pilih jawapan yang betul a) b) 3) Pilih jawapan yang betul a) b) 4) Pilih jawapan yang betul a) b) 5) Pilih jawapan yang betul a) b) 6) Pilih jawapan yang betul a) b) 7) Pilih jawapan yang betul a) b) 8) Pilih jawapan yang betul a) b) 9) Pilih jawapan yang betul a) b) 10) Pilih jawapan yang betul a) b) 11) Pilih jawapan yang betul a) b) 12) Pilih jawapan yang betul a) b) 13) Pilih jawapan yang betul a) b) 14) Pilih jawapan yang betul a) b) 15) Pilih jawapan yang betul a) b)

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Nurkaseh01 cikgu sally

มาเลเซีย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ