สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: he, she, me, go, so, we, Incorrect: flag, ship, got, fun, plum, dot,

Open and Closed Syllable

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ