สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
shut, sing, sit, sleep, speak, spell, send, stand, steal, swim, swing, take, teach, tell, think, throw, understand, wake, wear, win, write.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ