สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Allen, Ariel, Peter, Gary, Henry, Leo, Annie, Ella, Hanson.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ