สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
baker's , bookshop, butcher's, clothes shop, dry cleaner's, electronics shop, greengrocer's, hairdresser's, internet cafe , chemist's, newsagent's, shoe shop, sports shop, supermarket,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ