สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
wake up, eat breakfast, get dressed, go to school, go home, go to the park, play football, do my homework, play video games, watch TV,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ