สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
faire => que je ……?…… - => que je fasse, être => que je ……?…… - => que je sois , aller => que j’ ……?…… - => que j’aille, pouvoir => que je ……?…… - => que je puisse, savoir => que je ……?…… - => que je sache, avoir => que j’ ……?…… - => que j’aie, vouloir => que je ……?…… - => que je veuille, valoir => que je ……?…… - => que je vaille,

Gén B1.2 Rév - Bases - Subj

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

พลิกไทล์ เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Melena ADOS

รัสเซีย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ