สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
True: HEN , BLACK HORSE, SHE IS A DOCTOR, IT IS A DUCK , BROWN BALL, HE IS CHUBBY, IT IS A COW, THEY´RE HENS, SHE IS THIN, IT´S A CHICK, THEY´RE HORSES , False: BROWN PIG, IT´S A DUCK , WHITE HORSE, SHE IS STRONG , THEY´RE LAMBS, IT´S A SHEEP, IT´S A LION , HE IS OLD, SHE IS SHORT, IT´S SMALL, THEY´RE SHORT ,

FARM ANIMALS / IT´S e THEY´RE / ADJECTIVES

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ