สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) roja a) mesa b) silla c) pasto d) avion 2) azul a) sol b) mesa c) avion d) silla 3) verde a) avion b) pasto c) silla d) mesa 4) amarillo a) mesa b) pasto c) silla d) sol 5) rosa a) pasto b) mesa c) sol d) avion

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ