สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
WHERE ARE YOU FROM?, HOW OLD ARE YOU, WHAT TIME IS IT?, WHAT'S THE TIME?, WHERE ARE YOU FROM?, WHEN IS YOUR BIRTHDAY?, WHOSE BOOK IS THIS?, WHO ARE YOU?, HOW MUCH DOES IT COST?, WHICH IS YOUR FAVOURITE PIZZA?, HOW ARE YOU?, WHAT ARE YOU DOING?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ