สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
WHAT.................(YOU/DO) LATELY?, HOW LONG...................(YOU/PLAY) THE GUITAR?, ..........................(YOU/PLAY) IN ANY GIGS?, HOW LONG........................(YOU/STUDY) SPANISH?, .........................(YOU/BE) TO SPAIN BEFORE?, ........................(YOU/KNOW) YOUR BEST FRIEND?, I.......................(ALREADY/EAT) 10 COOKIES., WE......................(PREPARE) THIS PROJECT FOR 2 MONTHS., SHE......................(GO OUT WITH) HER BOYFRIEND FOR A YEAR., SHE ........................(DATE) 10 BOYS THIS YEAR., HE .......................(TEXT) HER ALL DAY LONG., HE .......................(SEND) HER 100 TEXTS TODAY..

PRESENT PERFECT SIMPLE OR CONTINUOUS

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Majocasciaro INTERMEDIATE

อาร์เจนติน่า

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ