สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Me pongo el sombrero y bailamos una canción 2) Lanzo la pelota, giro y atrapo 3) Decir un trabalenguas 4) Invitar a la pantalla a otro integrante de casa 5) 10" de cuenta regresiva y ESCAPE! 6) Abdominales con la pelota entre las piernas 7) Saltos laterales 8) Me siento y me paro durante 15" 9) Levantarse del suelo sin ayuda de las manos  10) Cantar una canción..   11) Juego un piedra papel o tijera humano 12) Elijo a un amigo/a y el que parpadea antes, pierde 13) Intento levantarme del suelo teniendo los pies cruzados 14) Lanzo la pelota, aplaudo dos veces y la atrapo 15) Rebotes contra la pared, usando los pies 16) Les damos un desafío a los profes.. uno fácil.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ