สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) una hoja a) b) c) d) 2) un caracol a) b) c) d) 3) una tortuga a) b) c) d) 4) ven a jugar a) b) c) d) 5) una oruga a) b) c) d) 6) una mariposa a) b) c) d) 7) estoy durmiendo a) b) c) d)

Open the box - Las Aventuras - 'Ven a Jugar' (Images © La Jolie Ronde)

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ชุมชน Racheldpeebles Las Aventuras

สหราชอาณาจักร

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ