สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Countable Nouns: BANANA, APPLE, PEAR, POTATOES, EGGS, PEPPERS, ORANGE, STRAWBERRIES, ONION, TOMATOES, Uncountable nouns: CHEESE, CHICKEN, JUICE, BUTTER, GARLIC, MILK, SALMON, BROCCOLI, BREAD, WATER,

FOOD (Countable and Uncountable nouns)

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ