สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Heavy: خ, ص, ض, غ, ط, ق, ظ, Light: ء, ف, س, ح, ج, ك, ل, و, ي,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ