สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Irregular Verbs (Past): READ, SWAM, ATE, DRANK, SLEPT, WENT, FLEW, WON, LOST, WAS, WERE, SAT, BOUGHT, BROUGHT, THOUGHT, Wrong : SWIM, EAT, DRINK, BE, SING, RIDE, WIN, WATCHED, SEE, BREAK, FLY, GO, SIT, SELL, HAVE, MAKE, PLAYED, SEND, PLAY, RUN, LISTENED, TALKED, WALKED, SAY, MEET, BRING, WRITE, STUDIED, LOSE, THINK,

Past Form of Irregular Verbs

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ