สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Jenny is the one who spends all her money on shoes. (It....), Sue was the one that Mike met on Saturday (It....), They have such a lovely puppy! (What...), He bought a very expensive car! (How....), We need just ten minutes to fix the leak. (All...), The weather is so nice today! (It is...), The girls never refuse when I ask them to help me. (Whenever....), Mike cleaned the attic without any help. (Mike), Whatever you want, we will do it. (No matter...), I would like to go to Venice this spring. (Where...).

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ