สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Can you cook sushi?, Can you sing an English song?, Do you have to speak English?, Can you play the guitar?, Are you going to call your mother in the evening?, Are you going to drive a car in the morning?, Can you use a computer?, Are you going to buy a dress?, Do you have to wear a uniform in the office?, Are you going to watch TV at night?.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ