สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Describe an animal/your pet without naming it. Let your partner guess what animal it is. 2) What is the cutest animal in the world? 3) Do you think animals were put on this planet so we could eat them? 4) Do you think animals would rather not be kept as pets? 5) Is it OK to use animals in sport? 6) What animal would you like to come back to Earth as after you die? 7) What natural animal ability or talent would you like to have? 8) What is the most useful animal in the world? 9) Do you think it is necessary to experiment on animals to test cosmetics and drugs? 10) Should animals be kept in zoos? 11) What are the biggest differences between animals and humans? 12) What animal are you most fascinated by?

Animals - Advanced Conversation questions

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ