สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Someone who repairs water systems, Someone who cures people's teeth, A person who serves food and drinks in restaurants, Someone who catches criminals , Someone who takes care of sick or injured people in hospitals, A person who gives legal advice, Someone who sells different things and serves customers in a shop, Someone who draws and construct buildings and bridges, A person who writes news stories or articles for a newspaper or magazine, Someone who repairs vehicles, Someone who registers you in a hotel and gives you the keys from your room, Someone who raises crops and animals which are used as food, A person who puts in, checks, and repairs wires and electrical equipment.

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ