สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Can speed and accuracy be considered keys for a great customer service? Why?, What should you do if a customer asks a question you don't know the answer to?, What is your definition of empowerment?, What phrases could you use in a call to show empowerment?, How would you describe a bad call and an excellent call in details?.

Accessibility and Empowerment

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

ล้อสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ