สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
beau - laid, beaucoup - peu, petit - grand, haut - bas, guerre - victoire,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ