สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) VACA a) b) c) 2) AGUILA a) b) c) 3) ESTRELLA DE MAR a) b) c) 4) CONEJO a) b) c) 5) LEON a) b) c) 6) PULPO a) b) c) 7) BALLENA a) b) c) 8) PAJARO CARPINTERO a) b) c) 9) TUCAN a) b) c) 10) PERRO a) b) c) 11) GALLINA a) b) c) 12) ARDILLA a) b) c) 13) SERPIENTE a) b) c)

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ