สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Are Peter and Mary listening to music?, Is Carla texting a friend?, What are they doing?, Where is she going?, What are they doing?, Are you surfing the Internet?, Why is the dog running?.

Teens 2- Order the questions

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ