สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Malik a) Meniup sangkakala b) Mencatit amalan baik c) Mengambil nyawa d) Menjaga neraka 2) Ridhuan a) Menyampaikan wahyu b) Mencatit amalan buruk c) Menjaga neraka d) Menjaga syurga 3) Mikail a) Mengambil nyawa b) Menyampaikan wahyu c) Menurunkan rezeki d) Menjaga neraka 4) Izrail a) Menjaga neraka b) Meniup sangkakala c) Menjaga syurga d) Mengambil nyawa 5) Jibril a) Menyampaikan wahyu b) Menyoal dalam kubur c) Menurunkan rezeki d) Mengambil nyawa 6) Israfil a) Meniup sangkakala b) Menyampaikan wahyu c) Menjaga neraka d) Menurunkan rezeki 7) Munkar dan Nakir a) Menyampaikan wahyu b) Mengambil nyawa c) Menyoal dalam kubur d) Menjaga neraka 8) Raqib a) Mencatit amalan buruk b) Meniup sangkakala c) Menjaga syurga d) Mencatit amalan baik 9) Atid a) Menurunkan rezeki b) Mencatit amalan buruk c) Menjaga neraka d) Menyampaikan wahyu

Nama-nama Malaikat: Padankan malaikat dengan tugasnya

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ