สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Banana 2) Date 3) Fig 4) Grape 5) Olive 6) Pomegranate 7) Mango 8) Mangosteeen

Which are the fruits mentioned in al-quran

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ